Referat af ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Beslutningsreferat

Rideklubben Strøgården tirsdag den 7. oktober 2014.

 

1. Valg af dirigent

Sisse Kvisgaard blev valgt efter en kort præsentation.

 

2. Valg af referent

Birte Pedersen blev valgt til at lave et beslutningsreferat.

 

3. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamlingen var indkaldt af 14 beslutningsdygtige medlemmer 3 uger før.

Generalforsamlingen var hermed lovlig ifølge klubbens vedtægter § 10 med underskrift fra 14 beslutningsdygtige medlemmer.

Ifølge klubbens vedtægter § 9 – har hvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem en stemme på generalforsamlingen.

15 ud af de 18 fremmødte stemte for, at vælge ny bestyrelse. De sidste 3 fremmødte, havde ikke stemmeret.

 

4. Valg af formand

Kun 1 person havde opstillet til formandsposten - Michelle Nielsen.

Michelle Nielsen blev enstemmigt valgt.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Martina Leth, Lars Munk, Frederik Grevsen ønskede at opstille som bestyrelses-medlemmer.

Jobbe Thorvil, Thomas Albertsen og Katja Hansen ønskede genvalg. Jobbe Thorvil og Thomas Albertsen havde ønsket genvalg via email, men deltog ikke på generalforsamlingen.

Katja Hansen blev genvalgt med 15 stemmer.

3 bestyrelsesmedlemmer blev valgt med 15 stemmer hver.

Martina Leth, Lars Munk og Frederik Grevsen

 

6. Afslutning og konstituering af bestyrelsen.

Dirigenten sagde tak for et godt og konstruktivt møde, samt bestyrelsen konstituerede sig med følgende poster:

Formand – Michelle Nielsen

Næste formand – Katja Hansen

Kasserer – Lars Munk

Bestyrelsesmedlemmer – Martina Leth, Frederik Grevsen

 

Formand                                                 Dirigent

Michelle Nielsen                                      Sisse Kvisgaard

                                                                                                                                                                                                                                                                           10. oktober 2014