6. Ridehusreglement

 

 

Der skal gøres opmærksom på, at man kommer ind i ridehuset ved at spørge om ”fri bane”, før der trækkes ind i ridehuset.  

 

Det er til mindst mulig gene for de øvrige ryttere, hvis der siddes op og af fra midten af en cirkelvolte.

 

Der skridtes så vidt muligt på samme volte, som de øvrige ryttere rider på og på hovslaget.

 

Der rides venstre mod venstre.

 

Hold afstand til den foran ridende. Undlad høje tungeslag. Hvis der rides med pisk, skal denne bæres, så den ikke generer andre. Større afstraffelse af heste må under ingen omstændigheder finde sted.

Parade, tilbagetrædning, for- og bagpartsvendinger indøves inden for hovslaget.

 

Der må ikke standses på hovslaget for at snakke. Rid ind på midten.

 

Det er obligatorisk at bære ridehjelm.

 

Se dig for og vis hensyn i enhver henseende over for ryttere, der er begyndere og ryttere, der rider på ungheste samt dem der får undervisning. Der må kun være en underviser af gangen.

 

Det er i ridehuset ikke tilladt at:

-         opstille spring uden nærmere aftale herom

-         have løse heste

 

Det er ikke tilladt at ryge i ridehuset. 

 

Lyset slukkes af den sidste, der forlader ridehuset.

For at ride i ridehuset skal man være medlem af rideklubben og have betalt ridehuskort.  

 

Regler for longering i ridehuset og på ridebanen

 

Hvis der er 3 eller flere ryttere i ridehuset eller på ridebanen må der ikke longeres.

Hvis der er undervisning må der ikke longeres.

Hvis der er 1 eller 2 ryttere i ridehuset eller på ridebanen, skal der spørges om lov til at longere.

Hvis der ikke er nogen ryttere i ridehuset eller på ridebanen skal man så vidt muligt bruge ridebanen til at longere (især i sommerhalvåret).

 

Der må under ingen omstændigheder være løse heste i ridehuset, overtrædelse at dette medfører bortvisning.

 

Privatundervisning

 

Der må undervises på hverdage, når der ikke er rideskole, hvis du har fået tid og er sat ind i undervisningsskemaet. Skemaet ligger på hjemmesiden og vil løbende blive opdateret.

Du kan tilmelde din privatundervisning til 

 

Løsspringning

 

Der må kun løsspringes efter nærmere aftale. Der må løsspringes på ridebanen hvis der ikke er andre der rider eller der er undervisning.

 

Husk, at hvis du eller din hest ødelægger noget i ridehuset, på ridebanen eller andre steder på gården, skal du sørge for at få det repareret eller erstatte det ødelagte, dette gælder også for parter eller andre der har omgang med din hest.