Udmeldelse af rideklubben

5. udmeldelse af rideklubben

5. Udmeldelsesskema

Ønsker du ikke længere at være medlem af vores rideklub, kan du her downloade og udfylde skemaet for udmeldelse af klubben. Skal afleveres i klubbens postkasse eller mailes til pgu@rideklubbenstroegaarden.dk

Udmeldelsesskema til rideklubben kan hentesher!