Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Rideklubben Strøgården (RKS) 

onsdag den 25. marts 2020 kl. 18.00 

i rytterstuen Strøhusvej 20, 2670 Greve

 

 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

9. Eventuelt