Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Rideklubben Strøgården (RKS) 

onsdag den 30. marts 2022 kl. 18.00

i rytterstuen Strøhusvej 20, 2670 Greve

 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til 550 kr.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

9. Eventuelt