Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Rideklubben Strøgården onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00 i rytterstuen Strøhusvej 20, 2670 Greve

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
9. Eventuelt