7. Sikkerhedsregler

Sikkerhedsregler for Strøgården

 

 

Al færdsel på Strøgårdens område sker på eget ansvar. For børn under 18 år er det forældrenes ansvar.

 

Overordnede sikkerhedsregler:

- Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning. Er man under 18 år bæres også ridehjelm ved håndtering af hest.

- Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.

- Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.

- Ingen fører en hest uden trense eller træktov.

- Ingen løber eller råber i nærheden af hesten.

- Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med bidet.

- Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.

- Ingen anvender sporer uhæmmet.

- Ingen rygning og brug af mobil til hest, undtagen hvis uheldet er ude.

- Ingen rideskoleryttere, passere eller parter på rideskoleheste under 18 år må ride ud alene, der skal være en over 18 år med.

 

 

 

Stald:

- Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn.

- Før du forlader stalden for at ride, fejer du op efter dig selv og sætter din striglekasse og dækkener ind i boksen. Grimen lægges i krybben.

- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser          m.v.

- Personer under 18 år må ikke håndtere heste i stalden eller ride alene i ridehuset.

- Brug materialer der ikke kan gå i stykker på staldgangen. Altså ikke glas el.lign.

 

 

 

 

 

Ridehus/bane:

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.

- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.

- Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springing.

- Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehuset (hvor må der          skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.).

- Longering forgår i hovedtøj, kapsun eller andet beregnet til dette formål. For at longere skal man være over 18 år eller ejer af hesten.

- I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.

- Der rides venstre mod venstre.

 

 

Terræn:

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.

- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen.

- Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til          andre

trafikanter.

- Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.

- Alle må ride i terrænet bare der er en med over 18 år.

- Ryttere på rideskoleheste skal altid aftale terræntur med Annette Søderberg

- Anbefal rytterne altid at medbringe en mobiltelefon.

- Husk at fortælle en eller flere hvor du rider hen/sted det anbefales at alle rider med vest.

 

 

Fold:

- Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov.

- Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.

- Der efterlades ikke en hest/pony alene på folden.

-Åbne led skal hænges op så de ikke røre jorden.

- Hav så vidt mulig mobilen med hvis du går alene på folden.

- Ingen rideskoleryttere må opholde sig på folden eller hente heste fra folden.

- for at hente eller lukke heste ud på folden skal du være 14 år eller have din egen hest ellers skal du have en voksen med til at hjælpe dig.

- Er du under 18 år skal du bære ridehjelm på folden.

 

 

Når ulykken sker:

- Stands ulykken.

- Giv livreddende førstehjælp.

- Tilkald den nødvendige hjælp.

- Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.

- Synlige og tilgængelige opslag med vigtigste telefonnumre.