Rideskole

Velkommen til Strøgårdens Rideskole

Strøgårdens rideskole skal byde dig velkommen på vores rideskole.
Vores mål med rideskolen er, at skabe et sted, hvor der er plads til alle ryttere uanset niveau.

Vi ønsker, at både nybegyndere (fra 2½ år), let øvede og mere øvede ryttere kan få stor udbytte af at ride på vores rideskole med kvalificeret undervisning.

Undervisningen foregår i ridehus 20x60 eller på udendørs indhegnet ridebane 30x70. Vi har ca. 23 gode stabile rideskoleheste.

I vinterhalvåret er det muligt, at følge undervisningen fra klubbens rytterstue, der er beliggende for enden af ridehallen. Her vil det være muligt at møde andre ryttere/forældre.

Indmeldelse til rideskole og undervisning
Indmeldelse kan ske til underviseren eller den daglige ledelse på Strøgården. Man skal udfylde en indmeldelses blanket, som skal underskrives af forældre/værge. Du er også velkommen til at kontakte os via 

telefon  26 15 23 31 eller e-mail annette_sederberg@yahoo.dk


Pris 
Prisen er 550 kr. pr. måned for børn og 600 kr. for voksne. Du kan også komme til en prøvetime, det koster 200 kr. for børn og 200 kr. for voksne.

Depositum
Der betales for en måneds undervisning i depositum.

Indbetaling
Den enkelte er selv ansvarlig for løbende en gang om måneden at foretage indbetaling for undervisning til regnr. 3409 kontonr. 11684920
.
Indbetalingen skal være foretaget senest den 1. i måneden, herefter pålægges et gebyr på 100,00 kr.
Er betalingen ikke registreret på rideskolens konto senest den 1. i måneden kan pladsen disponeres til anden side.

Opsigelse
Der er en måneds opsigelse inden den 1. i måneden.

Rideklub
For at ride på rideskolen, skal man være medlem af rideklubben. Årskontingent er 500,00 kr. + 50 kr. i indmeldelsesgebyr. Har man som forældre lyst til at være støtte medlem koster det 100,00 kr. pr år.

Holdundervisning
Tilmelding til holdet er personligt og kan ikke overdrages til andre. Der gives ikke erstatningstimer for skæve helligdage og forsømte timer.

Kom ca. ½ time før ridetimen, så du har tid til at strigle og sadle op og være klar til tiden. Vi forventer, at du har en voksen med som hjælper dig, hvis du ikke selv kan.

Rideskolen holder lukket i skolernes ferier samt helligdage. Derudover kan der være enkelte lørdage, hvor undervisningen aflyses p.g.a. afholdelse af stævner. Se rideskolens ferielukning i Aktivitetskalenderen.